Mullistava tutkimustulos kertakäyttöpakkausten ympäristövaikutuksista:

Joutuuko EU pyörtämään epäselvät ohjeistuksensa kertakäyttötuotteita koskevasta direktiivistään?

Paperipohjaiset kertakäyttötuotteet tarjoavat pikaruokasektorilla merkittäviä ympäristöhyötyjä verrattuna uudelleenkäytettäviin astioihin. Tämä käy ilmi hiljattain julkaistussa elinkaaritutkimuksessa.

Tutkimuksen toteutti johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll ja sen todensi TÜV, joka on yksi maailman johtavista testauspalvelujen tarjoajista. Siinä verrattiin paperipo

hjaisten kertakäyttöpakkausten sekä uudelleenkäytettävien astioiden ympäristövaikutuksia Euroopan foodservice-sektorilla ja erityisesti pikaruokaravintoloissa.
Kummallekin pakkaustyypille mitattiin niiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset useassa vaikutusluokassa ja eri skenaarioissa.

Mikä tärkeintä, tulokset osoittivat, että kertakäyttöjärjestelmällä on erittäin merkittäviä etuja ilmastonmuutoksen kannalta. Selvityksessä ilmeni, että uudelleenkäytettävien astioiden pesuprosessiin käytetyn energian sekä makean veden määrät tuottavat jopa 2,7-kertaiset hiilidioksidipäästöt verrattuna paperipohjaisiin kertakäyttöastioihin. Hiilijalanjälkeen vaikuttava suurin yksittäinen tekijä oli uudelleenkäytettävien astioiden pesuprosessin vaatima sähköntarve. Tämän osuus kokonaisvaikutuksesta oli 83 prosenttia.

Uudelleenkäytettävät astiat kuluttavat tutkimuksen mukaan lisäksi 3,5 kertaa enemmän puhdasta vettä. Tämä energian ja veden tarve, ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset osoittavat, että uudelleenkäytettävät pakkaukset eivät ole oikea ratkaisu foodservice-teollisuudessa.

– Rambollin LCA -tutkimus tarjoaa tästä tieteellistä näyttöä, joka myös päättäjien on otettava huomioon pyrkiessään kehittämään maapallolle hyvää sääntelyä ilman tahattomia seurauksia, Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé toteaa.

EU:n suuri muovidirektiivi ja sen tulkinnan haasteet
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruoka- ja elintarvikepakkausten toimittaja. Yhtiö toivottaa tervetulleeksi tieteellisen näytön paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten todellisista ympäristövaikutuksista ja niiden eduista verrattuna uudelleenkäytettäviin astioihin erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

EU:n kertakäyttömuovidirektiivi astui voimaan vuonna 2019, ja myös Huhtamäki tukee sen tavoitteita vähentää muovijätettä. Kertakäyttömuovidirektiivin perusajatuksena on ollut, että kuluttajien tulisi siirtyä kertakäyttötuotteista uudelleenkäytettäviin astioihin.

Suuren muovidirektiivin täytäntöönpano-ohjeistuksen oli määrä valmistua jo viime kesänä. Lainsäätäjät huomauttivat komissiolle, että sen pitäisi antaa direktiiviä koskeva selkeä ohjeistus, joka auttaa jäsenvaltioita tulkitsemaan ja soveltamaan sitä käytännössä.

Komissio työstää edelleen näitä ohjeistuksia, joista erityisesti yksi on herättänyt huolta ja runsaasti kysymyksiä teollisuuden parissa. Sen katsotaan taistelevan lain henkeä vastaan. Ravintolasektorille viivästys ei ole välttämättä ollut kuitenkaan mikään huono uutinen, kun muistaa että monessa Euroopan jäsenvaltiossa ala on sinnitellyt hengissä juuri noutoruuan myynnillä.

Teollisuuden näkökulmasta direktiivi määrittää kertakäyttömuovituotteeksi esineen, joka on valmistettu täysin tai osittain muovista. Toisin sanoen muovista eli polymeereistä valmistettu kertakäyttökuppi olisi tällainen muovituote. Polymeerilla käsitetään tässä yhteydessä siis polyethyleenit tai kompostoitavat polymeerit. Kertakäyttömuovidirektiivin mukaisesti kaikki polymeerit lukeutuvat muoveihin.

Direktiivissä todetaan, että muovituotteessa polymeerin eli muovin täytyy toimia pääasiallisena rakenteellisena komponenttina. Paperipohjainen kertakäyttökuppi ei tämän valossa olisi siten muovituote.

Uudessa säädöksessä komissio haluaa kuitenkin leimata tällaiset vähäisen määrän pinnoitemuovia sisältävät kartonkimukit muovituotteiksi, ja edellyttää myös niiden merkintää muovista varoittavalla tarralla. Merkintä pitäisi kaiken lisäksi kääntää kuudelle eri jäsenmaan kielelle.

Haasteena on, ettei polymeereille ole vielä toistaiseksi löytynyt mitään vaihtoehtoa, joka toimisi yhtä hyvin paperimukien pinnoitteena. Mukia suojaava polymeerikerros on välttämätön, jotta muki olisi turvallinen käytössä. Pinnoittamaton kartonki ei pidä sisällään nestettä ja esimerkiksi kuumaa kahvia juodessa kuluttaja olisi muuten vaarassa polttaa itsensä.

– Paperipohjaiset tuotteet ovat parhaita, mutta niiden käyttöä haluttaisiin nyt rajoittaa. Meidän tulkintamme on, että jos polymeeri muodostaa vain pienen osan rakennetta, ja suurin osa kupista on valmistettu paperista, kyseessä on paperikuppi, yhteiskuntasuhdejohtaja Richard Ali Huhtamäeltä painottaa.

Laajat vaikutukset useaan teollisuudenalaan
Ilmastovaikutuksia ja makean veden kulutusta pidetään tänä päivänä kahtena kriittisimpänä ympäristövaikutuskategoriana.

– Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tänään hyväksytyissä poliittisissa päätöksissä otetaan huomioon hiilidioksidipäästöjen ohella myös makean veden kulutus, ja että kaikki teollisuudenalat ja toimialat tarkastelevat, miten ne voivat lieventää vaikutuksiaan. Esimerkiksi Huhtamäellä pyrimme aktiivisesti minimoimaan hiilijalanjälkemme asettamalla tieteeseen perustuvat tavoitteet ja arvioimme parhaillaan vesihuoltosuunnitelmia kaikessa toiminnassamme, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Thomasine Kamerling Huhtamäeltä toteaa.

Huhtamäki tunnustaa, että pakkausten kiertotaloudessa on edelleen aukkoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä. Yhtiön tavoitteena onkin edelleen kehittää aktiivisesti vastuullisia pakkausratkaisuja vuoden 2030 strategiansa mukaisesti, Charles Héaulmé tähdentää.

– Uskomme, että jätehuoltoinfrastruktuuriin tulee investoida paperipohjaisten pakkausten kierrätysasteen kasvattamiseksi edelleen, mikä vähentää entisestään niiden ilmastovaikutusta. Meidän on myös löydettävä tapoja puuttua roskaamiseen ja tuettava vastuullista kuluttajakäytöstä, mahdollisesti kannustemekanismien avulla, hän huomauttaa.

Ilmastonmuutosvaikutusten ja veden kulutuksen lisäksi Rambollin elinkaariarvioinnissa mitattiin ympäristövaikutuksia seuraavissa vaikutusluokissa: uusiutumattomien luonnonvarojen ja metallien ehtyminen, hiukkaspäästöt, maaperän happamoituminen, makean veden rehevöityminen, ionisoiva säteily ja ilmakehän otsonikerroksen ohentuminen.

Muita kategorioita, joissa kertakäyttöpakkauksilla oli ympäristöetuja verrattuna uudelleenkäytettäviin astioihin, olivat uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen, hiukkaspäästöt ja maaperän happamoituminen.

Kertakäyttötuotteet estäneet Covid-19 pandemian leviämistä
Huhtamäki on mittava maailmanluokan toimija, jolla on yli 80 tuotantolaitosta ympäri maailman. Hämeenlinnan tuotantoyksikkö on osa Huhtamaki Foodservice Nordic -yhtiötä, joka kuuluu Huhtamäki-konserniin. Sen valmistamat sadat miljoonat kartonkimukit päätyvät Suomen ohella toisiin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Joulukuun lopussa julkaistun merkintävelvollisuutta koskevan säädöksen kansallisen toimeenpanon pitäisi tapahtua tänä vuonna vielä ennen heinäkuun alkua. Sen mukaan joka kielialueella myytävissä kupeissa tulisi olla merkinnät paikallisella kielellä.

Tähän mennessä EU:ssa on päästy yksimielisyyteen siitä, että merkinnässä on kilpikonnatunnus. Komissio haluaisi kuitenkin sen ohella tekstin, joka kertoo että kartonkimuki sisältää muovia. Tehtävä ei kuitenkaan ole mitenkään yksinkertainen.

Sen lisäksi että merkintä tuo isoja lisäkuluja, se vaikeuttaisi huomattavassa määrin Euroopan yhteismarkkinoilla tapahtuvaa myyntiä. Kuppeja tilaavien asiakkaiden pitää tietää, mille markkina-alueelle sen tuotteet ovat menossa. Näin olisi esimerkiksi mukeja tilaavien kahvinpaahtimoiden laita. Yhdellä kielialueella myymättä jääneet tuotteet eivät myöskään kävisi merkintänsä vuoksi toiselle kielialueelle.

Järkevintä olisi, että mukeihin tulisi vain kilpikonna-merkintä, ja suurta yleisöä valistettaisiin mukien kierrätyksestä erikseen. Lisäksi vaarana on, että paperikupissa maininta muovista vain hämmentää osaa kuluttajista, josta on vain haittaa mukien oikeaoppiselle kierrätykselle. Teollisuudessa toivotaankin, että komissiossa tarkasteltaisiin direktiivin ohjeistuksia uudelleen. Poliitikkojen pitäisi paneutua asiaan perusteellisesti, eikä suinkaan kiirehtiä sitä.

Linjaus jossa kertakäyttöastian vähäinenkin muovimäärä leimaisi sen muovituotteeksi, toisi isoja haasteita paitsi pakkausteollisuudelle, myös metsä- ja paperiteollisuudelle sekä koko foodservice-sektorille. Seuraukset olisivat ennen näkemättömän laajat. Ennen kaikkea se voisi aiheuttaa paljon tahattomia vaikutuksia.

Tämän jälkeen valmistajilla ei olisi mitään kaupallisia perusteita vähentää tuotteessa käytettävää muovimäärää. On muistettava, että tuotekehitys on kallista. Teollisuus on tehnyt jo paljon merkittävää työtä muovin vähentämiseksi, ja sitä kautta on päästy loistaviin tuloksiin; paperiset kertakäyttötuotteet ovat edelleen hygieenisiä ja turvallisia käyttää.

Itse asiassa Euroopan Ympäristövirasto totesi joulun alla julkaisemassaan raportissaan, että kertakäyttötuotteet ovat estäneet tehokkaasti Covid-19 pandemian leviämistä.

– Ehkä tämä ohjeistuksen viivästyminen jo osoittaa, että asia vaatii uudelleenpohdintaa. Komission olisikin mielestämme järkevää tarkastella määrittelyitä uudestaan ja puntaroida mieluummin erilaisia kannustimia, joilla tuottajat voivat tuotekehityksen keinoin vähentää muovin määrää entisestään ja näin päästä ympäristön kannalta kestävään tulokseen, Richard Ali kiteyttää.

Haastattelu: Irmeli Kojonen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.