PAMin suhdannebarometri: Matkailu- ja ravintola-alan työntekijät odottavat karua talvikautta

Koronavirusepidemian odotetaan painavan matkailu- ja ravintola-alan myyntiä voimakkaasti myös tulevina kuukausina. Alan työntekijät kokevat Suomen hallituksen ja viranomaisten asettamat rajoitukset merkittävimpänä myyntiä rajoittavana tekijänä.

Yhdeksän kymmenestä matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevästä vastaajasta arvelee Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrissa, että koronavirusepidemia heikentää työnantajayrityksen myyntiä seuraavien kolmen kuukauden aikana. Peräti 63,9 prosenttia alan vastaajista arvioi epidemian heikentävän myyntiä voimakkaasti ja 27,7 prosenttia arvioi sen heikentävän myyntiä hieman.

”Matkailu- ja ravintola-alan talven näkymät ovat kaikilta osin heikot, kun epidemiatilanne ei osoita hellittämisen merkkejä”, toteaa PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

”Lomautuksia ja irtisanomisia voidaan valitettavasti odottaa myös tulevina kuukausina, ellei tilannetta saada kääntymään. Lisäksi alalla työskentelee tavallisesti runsas joukko tarvittaessa töihin kutsuttavia, vuokratyövoimaa sekä kausityöntekijöitä, jotka jäävät tänä talvena vailla töitä.”

Myynnin laskun taustalla rajoitukset sekä kuluttajien heikentynyt taloustilanne

Suhdannebarometrissa tiedusteltiin myös pääasiallista syytä myynnin heikentymiseen koronaepidemian aikana. Matkailu- ja ravintola-alan vastaajista 61,2 prosenttia kertoi syynä olevan Suomen hallituksen ja viranomaisten asettamat rajoitukset.

”Ulkomaisten matkailijoiden maahantulolle sekä ravintoloiden aukioloajoille ja asiakasmäärälle asetetut rajoitukset osuvat matkailu- ja ravintola-alan toimintaan aivan poikkeuksellisella tavalla”, Toivanen huomauttaa.

”Ei siis ole ihme, että juuri nämä rajoitukset nähdään matkailu- ja ravintola-alalla merkittävimpänä tekijänä myynnin heikentymiseen. Konkurssilain muutosten ja kustannustukien avulla on toistaiseksi vältytty konkurssiaallolta, mutta työttömyys uhkaa yhä kymmeniätuhansia ihmisiä.”

Hallituksen ja viranomaisten asettamat rajoitukset koettiin pääasiasiallisena tekijänä myynnin heikentymiseen myös turvallisuusalalla. Kiinteistöpalvelualla sekä kaupan alalla merkittävimpänä tekijänä koettiin puolestaan kuluttajien sekä muiden yritysten heikentynyt taloustilanne. Huomattava osuus vastaajista kaikilta tarkastelluilta toimialoilta kertoi lisäksi asiakkaiden huolista palvelun turvallisuuden suhteen.

Kaupan alan työntekijöiden usko tulevaan horjuu työnantajien tuloksista huolimatta

Vastaajien työnantajina toimivien yritysten taloustilanteen kehitys on vakiintunut kaikilla tarkastelluilla toimialoilla matkailu- ja ravintola-alaa lukuun ottamatta. Enää 25,3 prosenttia kaikista vastaajista arvioi työnantajansa taloustilanteen olevan huonompi kuin kolme kuukautta sitten, kun puolen vuoden takaisessa kyselyssä osuus oli 57,0 prosenttia.

Tästä huolimatta vastaajien omat näkymät ovat poikkeuksellisen heikolla tasolla. Kaupan alalla vain 8,6 prosenttia vastaajista uskoo oman taloustilanteensa parantuvan tulevan vuoden aikana. Osuus on alhaisin suhdannebarometrin historiassa.

”Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti on kasvanut merkittävästi korona-aikana, mutta myyjät eivät ole päässeet osallisiksi hyvästä tuloksesta. Lisäksi monet erikoiskaupan toimijat ovat vähentäneet henkilökuntaa”, Toivanen selittää.

Positiivista kehitystä on nähtävissä sen sijaan kiinteistöpalvelualalla, jossa oma työpaikka koetaan aiempaa turvatummaksi. Vastaajista 50,0 prosenttia ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa, ja poikkeuksellisen suuri osuus, 20,4 prosenttia kertoo myös, ettei heillä ole lainkaan taloushuolia.

Lisätietoja: Olli Toivanen, ekonomisti, olli.toivanen@pam.fi, puh. 045 2043 445

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 1.−18.10.2020. Kyselyyn vastasi 792 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.