Ruokapalvelun muutosten vuosi

Kun Jyväskylän kaupungin ruokapalveluissa Kylän Kattaus -liikelaitoksessa puntaroitiin tammikuussa vuonna 2020 edessä olevia haasteita, ei kukaan voinut arvata, millaisiin mittoihin vielä jouduttaisiin venymään.

Kylän Kattaus tuottaa ruokaa Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Ilman koronakriisiäkin oli luvassa isoja muutoksia. Palvelualueet muodostuvat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelusta, sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokapalvelusta, johon kuuluvat ikääntyneiden ja vammaisten ruokailu sekä sairaalaruokailu, äidinmaitokeskus ja kahvila- ja ravintolapalvelut Keski-Suomen keskussairaalassa.

Uudistetut strategiset linjaukset
Kylän Kattaus noudattaa toiminnassaan Jyväskylän kaupungin yhteistä strategiaa, mutta lisäksi sillä on omat strategiset linjauksensa, jotka uudistettiin parisen vuotta sitten. Sote-uudistuksen ja toimintaympäristön muutosten takia linjauksia on kuitenkin tarkasteltava nyt uudestaan.

– Sinänsä meillä käytössä olevat strategiset linjaukset ovat verraten ketterät ja mahdollistavat nopeatkin muutokset, kun tilanne niin vaatii. Nyt olemme kuitenkin aloittamassa niiden uudistusta ja tavoitteena olisi saada uusi malli rakennettua vuosille 2021–2023, Tuija Sinisalo valottaa.

Tällä hetkellä käytössä olevien strategisten linjausten mottona on ”Elinikäistä hyvinvointia ja huolenpitoa lautasellesi”, ja se on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa.

– Ja tässä kohtaa haluan todeta, että olemme siitä hyvin ylpeitä, hän sanoo. Strategisten linjausten mukaisesti olemme keskittyneet erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä resurssiviisaaseen toimintaan, esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen. Olemme laatineet oman ruokastrategian, jonka pohjalta kehitämme ruokalistaamme kestävämpään suuntaan.

Uudet keskuskeittiöt palvelevat tuhansia ruokailijoita
Jyväskylässä on ollut käynnissä massiivinen keittiöverkon päivitys.

– Aiemmin meillä oli alueelliset keskuskeittiöt ja niiden jatkona palvelukeittiöt, jotka toimivat koulujen, päiväkotien ja ikääntyneiden palveluyksiköiden yhteydessä, Sinisalo kertoo.

Voimakkaan kehittämisen myötä keittiöverkko on nyt kokenut muodonmuutoksen. Nykyisellään käytössä on vähemmän keskuskeittiöitä. Palokan ja Ristonmaan keskuskeittiöt tuottavat ruokaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakkaille. Palokan keskuskeittiö valmistaa noin 7 000 annosta päivässä, Ristonmaa noin 12 000 annosta. Ristonmaan keskuskeittiön remontti valmistui elokuussa, jolloin kolmen keskuskeittiön toiminta keskitettiin Ristonmaalle.

Kukkumäen ruokapalvelukeskus valmistui maaliskuussa, jolloin sinne siirtyi ikääntyneiden ja vammaispalvelujen ruokatuotanto. Sairaala Novan valmistuessa alkuvuonna 2021 Kukkumäen ruokapalvelukeskukseen siirtyy myös sairaalan ruokatuotanto. Tulevaisuudessa se tuottaa koko sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokapalvelut.

Henkilöstölle paljon uutta
Muutokset ovat olleet suuria; koko tuotantoverkko on saanut uudet keittiöt, mutta myös tuotantotavat ovat uudistuneet. Kukkumäessä käytössä on cook and chill -tuotantotapa ja keskitetty ruoanjakelu. Ristonmaalla on sekä perinteistä cook and serve -menetelmää että myös kylmävalmistusta.

Työntekijöille kyse on siis isosta mullistuksesta. Tuotannon työntekijät ovat siirtyneet uusiin tiloihin ja osa työkavereistakin on vaihtunut. Myös palvelukeittiöiden työntekijöillä toimintatavat ovat muuttuneet. Samaan rytäkkään tulivat vielä uudet elintarvikesopimukset ja kuljetusten kilpailutus.

– Lisäksi meillä on vielä työn alla tuotannonohjausjärjestelmä Aromi 14:n rakentaminen. Tämä vuosi onkin ollut todellinen projektivuosi, Sinisalo toteaa.

Maaliskuussa iski kuin salama kirkkaalta taivaalta koronakriisi, jonka vuoksi jouduttiin lasten ja nuorten puolella siirtymään lähes kokonaan nopeasti etäruokailuun. Se ei olisi voinut osua hankalampaan saumaan. Koronatilanne piirsi toimintakuviot uusiksi. Koulupuolen työntekijät siirtyivät sote-puolen keittiöihin sijaistamaan.

Juuri kun asiat saatiin rullaamaan, tulikin päätös avata koulut ja keittiöt aivan kesälomien alla muutamaksi viikoksi. Henkilöstö siirtyi takaisin kouluihin ja päiväkoteihin, ja sitten taas kesäajaksi sijaistamaan sote-puolelle.

– Se oli kyllä sellainen henkilöstön siirtoharjoitus, että ei voi kuin ihmetellä miten hienosti siitä kaikesta kuitenkin selvittiin, Sinisalo sanoo kiitellen henkilöstöään.

Etäruokailun järjestäminen
Tätä haastattelua tehtäessä koronatilanne näyttää Jyväskylän seudulla taas hieman huolestuttavalta.

– Olemme varautuneet siihen, että joudutaan isomminkin taas nopeasti siirtymään etäruokailuun. Meillä on ollut yksittäisiä koululuokkia ja päiväkotiryhmiä myös karanteenissa, joiden osalta olemme sitä jo järjestäneet, Sinisalo toteaa.

Keväällä etäruokailu toimi hyvin. Silloin mallina oli ruokakassi, jossa oli hyvin säilyviä elintarvikkeita raaka-aineina.

– Pyrkimyksenä tuolloin oli välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja, ja siksi kassit jaettiin vain kerran kuukaudessa oppilaiden vanhemmille, hän kertoo.
Syksyksi valmistuneet viranomaisohjeistukset ovat Tuija Sinisalon mukaan olleet kohtuullisen tarkat etäruokailua koskien, ja suunnitelmat on tehty sen mukaan. Tällä hetkellä karanteenissa oleville etäoppilaille on käytössä uusien suositusten mukainen ruokakassijakelu.

– Uusien suositusten mukaisesti jaamme kasseissa nyt valmiita ruoka-annoksia, joita oppilas voi sitten lämmittää kotona.

Kassit jaetaan vanhemmille tarpeen mukaan 1–2 kertaa viikossa. Osa ruuista on itse valmistettua, osa elintarviketeollisuuden valmisteita. Koululaisen ruokakassista löytyy ruokalistan mukaisia annoksia kuten esimerkiksi pastavuokia, kiusauksia tai kasvissosekeittoa sekä hedelmiä tai vihanneksia. Ohjeistuksen mukaan aterian ei tarvitse olla täysipainoinen, ja siksi Kylän Kattauksen kassista puuttuu esimerkiksi maito.

Muuttiko korona jotakin pysyvästi?
Kaupungilla on oma koronaryhmänsä, johon Sinisalo itse kuuluu.

– Lisäksi meillä on oma Kylän Kattauksen valmiusryhmä, joka toimii myös koronaryhmänä. Olemme välittäneet sen kautta kaupungilta saatuja ohjeita henkilöstölle, ja pyrkineet siten jalkauttamaan ne toimintaamme. Lisäksi olemme antaneet omia ohjeistuksia, esimerkiksi tehostettuun siivoukseen sekä tiukentaneet vierailijoiden pääsyä keittiöihin.

Yhtenä tärkeänä asiana on ollut turvallisten ruokailutilanteiden järjestäminen. Pysyväksi muutokseksi Sinisalon mukaan on jäänyt riskienarviointi osana arkea ja tiukempi suhtautuminen kaikkiin keittiöissä tapahtuviin vierailuihin. Pyrimme suojelemaan keittiöhenkilöstöä kaikin tavoin. Hallinnon työntekijät siirtyivät niin ikään etätöihin.

–Toimistolla saa toki käydä tekemässä sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät kotoa käsin onnistu, mutta vain  muutama henkilö kerrallaan, hän teroittaa.

Lähikokouksista on käytännössä luovuttu toistaiseksi lähes kokonaan. Sinisalo pitääkin yhtenä isoimpana ja hyödyllisimpänä muutoksena Kylän Kattauksen tekemää digiloikkaa. Ruokapalveluiden koulutuspäivät, ja muut työpaikkapalaverit on nyt korvattu Teams-kokouksilla.

Keittiöhenkilökunta, eli kaikkiaan noin 400 henkeä, perehdytettiin yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa etäyhteyksien käyttöön. Sinisalo kertoo etukäteen aprikoineensa, miten tällainen onnistuu, mutta kaikki sujui suorastaan loistavasti.

Ei niin pahaa, ettei hyvääkin
Digiloikasta saatu palaute on ollut niin hyvää, että Teams-palavereja tullaan Sinisalon mukaan hyödyntämään myös jatkossa, koronan laannuttuakin. Ne eivät kuitenkaan voi korvata TYHY-kohtaamisia, ja sosiaalisilla tapahtumilla on oma paikkansa, vaikka ne ovatkin nyt koronan takia katkolla.

– Sen sijaan uskon, että tällaiset arjen juoksevia asioita käsittelevät työkokoukset hoidetaan jatkossa etänä. Sen verran positiivista viestiä on tullut, kun aikaa säästyy itse työlle, ja tuottavuus ja tehokkuus ovat parantuneet. Tämä on ollut selkeästi positiivista, hän toteaa.

Plussapuolen lopputulemana hän näkee myös käsienpesun tehostumisen, jonka ansiosta päiväkodeissa ja kouluissa on esiintynyt tavallista vähemmän normaaliajan flunssaa ja vatsatautia.

Syksyn mittaan edessä on vielä monia haasteita.

– Työvoiman saatavuus on todellakin iso kysymys tänä päivänä. Yritämme vastata siihen rekrytoinnin tehostamisella, jonka olemme listanneet vuoden 2021 kehittämistoimenpiteeksi. Verkostoituminen koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä yrityskuvan kehittäminen kuuluvat myös valikoimaan kun joudumme kilpailemaan työvoimasta.

Jyväskylä ja Kylän Kattaus ovat, kuten niin monet muutkin kunnat ja kaupungit, kovan paikan edessä. Talous on ollut niin sanotusti vapaassa pudotuksessa koronakriisin aiheuttamien haasteiden takia. Tämän vuoksi kaupunki onkin hakenut yhdessä henkilöstönsä kanssa säästötoimenpiteitä Jyväskylään.

– Kulunut vuosi on ollut haasteellinen. Yritämme kuitenkin kaikin tavoin sopeutua ja katsoa kehittämisen näkökulmasta eteenpäin toiveikkaana tulevaan syksyyn ja ensi vuoteen, Sinisalo päättää.

Kylän Kattauksen strategiset linjaukset

– Elinikäistä hyvinvointia ja huolenpitoa Sinun lautasellesi

PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET
• Osaava, työvireinen ja kehittävä henkilöstö
• Laadukas asiakaskokemus
• Yhteistyö ja aktiivisuus kumppanuuksissa ja verkostoissa
• Digitalisaatiota hyödyntävät palvelut
• Resurssiviisas ja eettinen toiminta
• Yrityskuvan rakentaminen

MENESTYKSEMME RESEPTI
• Olemme arvostettu ja kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä
• Olemme ennakoiva, ketterä ja huolehtiva ruokapalvelukumppani
• Olemme haluttu ja kehittyvä ammattilaisten työyhteisö

ARVOT
• Luottamus
• Luovuus
• Arvostus
• Vastuullisuus

MUUTOSTEKIJÄT
• Ekologinen kestävyys
• Kokonaisvaltainen hyvinvointi
• Väestön ikääntyminen
• Teknologian nopea kehitys
• Monikulttuurisuus

Haastattelu: Irmeli Kojonen
Kuvat: Kylän Kattaus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.